Com puc contactar amb el Cemcat?

Té a la seva disposició dues vies de contacte principals:

  • Telèfon: 931 751 555
  • Mail: cem-cat@cem-cat.org

El fax és el 932 746 084

Quin és l'horari d’atenció del Cemcat?

  • L'horari d'atenció és de 8:30 a 17:00h

On puc consultar més informació sobre l’Esclerosi Múltiple?

El moment del diagnòstic d’esclerosi múltiple i el fet d’haver de conviure amb una malaltia crònica sol produir desconcert en el pacient i el seu entorn. Es generen moltes preguntes degut, entre d’altres, a la heterogeneïtat de la malaltia. És important que vostè resolgui els seus dubtes amb els professionals sanitaris i que si busca informació a Internet s’adreci a pàgines oficials.

Des del Centre d’Esclerosi Múltiple de Catalunya (Cemcat) recomanem que es dirigeixi, per exemple, al portal web de l’Observatori d’Esclerosi Múltiple, amb continguts revisats pel mateix Cemcat i avalat pel Col·legi Oficial de Metges de Barcelona. Allà trobarà informació sobre la malaltia, preguntes habituals, consells, etc. L’Observatori d’Esclerosi Múltiple és una web impulsada per la Fundació Esclerosi Múltiple (FEM).

Observatori Esclerosi Múltiple

Com puc sol·licitar una primera visita al Cemcat?

Necessitarà un full de derivació per part del seu metge de capçalera. Pot contactar amb el Cemcat si té algun dubte al respecte.

Com puc demanar una visita de segona opinió al Cemcat?

Necessitarà adreçar-se al servei d’Atenció a l’usuari/pacient/client del seu hospital de referència. Allà haurà de completar un imprès de sol·licitud de segona opinió per tal que des de l’hospital facin arribar aquesta sol·licitud al Cemcat.

No tinc Seguretat Social però sí que tinc mútua. Puc visitar-me al Cemcat?

Pot visitar-se al Cemcat si té mútua i aquesta mútua autoritza la visita.

Com puc accedir al programa de neurorehabilitació del Cemcat?

Si vostè ja és pacient del Cemcat, el metge li explicarà a la consulta com fer-ho: haurà de dirigir-se a la planta 0 de l’edifici del Cemcat i i allà li informaran dels tràmits.

Si no és pacient del Cemcat, haurà d’enviar (o portar) la informació detallada a continuació:

  • Full de derivació adreçat a la FEM per part del metge de capçalera
  • Informe mèdic
  • Fotocòpia del DNI i de la targeta sanitària
  • Certificat de grau de discapacitat

En tots els casos se li citarà per a una valoració inicial a partir de la qual es confirmarà si vostè és candidat a la rehabilitació. Després rebrà una carta informant-li i fixant el dia d’inici de la rehabilitació. Normalment passarà 1-2 mesos des de la valoració a l’inici d’aquesta rehabilitació, el temps dependrà de la demanda del servei en el moment.

Si vostè ha estat inclòs al programa de rehabilitació del Cemcat, que té una durada mitjana de 5 mesos, periòdicament se li anirà trucant per fer rehabilitació. Aproximadament cada 8-12 mesos.

Què faig si he de canviar dia/hora d'una visita, prova o sessió de rehabilitació?

Ha de comunicar-ho al Cemcat amb la máxima antel·lació possible perquè es pugui programar la cita per a un altre pacient. Això és molt important per tal de ser més eficients i aprofitar al màxim els recursos disponibles.

Com demano un informe mèdic i quin període de validesa té?

Vostè haurà de posar-se en contacte amb el Cemcat i explicar per quin motiu necessita l’informe. L’últim metge que l’ha visitat serà normalment l’encarregat d’elaborar aquest informe. Si ja té previst que necessitarà un informe per a algun tràmit, demani’l amb antelació.

L’informe té un període de validesa de 6 mesos.

 

Què he de fer si he perdut la citació?

Si us plau, és molt important que guardi i conservi la seva citació. Si l’ha perdut i no recorda el dia de la seva visita, truqui al Cemcat.

Per què m'atèn un metge diferent en cada visita?

Al Cemcat tots els pacients poden ser atesos de manera indistinta per qualsevol professional del servei (facultatiu o infermer). Per fer-ho possible hi ha protocols consensuats entre tots els professionals que són fruit de l’experiència del Cemcat i dels últims coneixements disponibles en el maneig de la malaltia.

Cal tenir en compte també que els professionals fan reunions (sessions clíniques) per posar en comú totes les primeres visites, els possibles canvis de medicació, etc. Per tant, per exemple, el diagnòstic o tractament que li exposa un neuròleg determinat del Cemcat ha estat consensuat per tots els neuròlegs i professionals dins de les sessions clíniques setmanals. Creiem que el pacient es beneficia d’aquesta manera del coneixement acumulat per tots aquests professionals.

Hi ha grups/serveis de suport per a pacients i familiars?

El Cemcat compta amb grups de suport per a pares i mares d’afectats d’esclerosi múltiple i també per a parelles de pacients. Els grups els condueix la treballadora social del centre. Més informació sobre els grups de suport. El centre també organitza sessions informatives per a pacients i familiars. Més informació sobre les sessions.

Cal destacar que la Fundació Esclerosi Múltiple (FEM) ofereix atenció a la persona amb EM i també als cuidadors i dóna serveis de formació i inserció laboral. La FEM li informarà també sobre recursos disponibles.