Entre 70 i 80 professionals trien anualment el Cemcat per realitzar rotacions i conèixer de prop les malalties neurològiques discapacitants progressives, fonamentalment l’esclerosi múltiple. A través del seu pas pel centre, que pot tenir una durada d’entre pocs dies a un any (o més en algunes beques), poden aprofundir en els seus coneixements de la mà dels professionals del Cemcat de les diferents àrees.

Prop del 60% dels professionals que realitzen rotacions al Cemcat provenen d’altres països.

Els rotants puntuen amb més d'un 9,5 sobre 10 la qualitat de la formació rebuda, les explicacions dels professionals i la facilitat per integrar-se en l'equip, així com per accedir al mentor.

estades formatives

Normalment els rotants són neuròlegs ja especialitzats en el maneig de pacients amb esclerosi múltiple però també d’altres professionals relacionats amb la recerca bàsica o la rehabilitació. S’hi inclouen també els estudiants en pràctiques de disciplines com neuropsicologia, fisioteràpia, teràpia ocupacional o logopèdia.

D’acord amb el seu perfil professional, els rotants s’incorporen a les visites amb pacients, participen a les reunions de treball de l’equip del centre i assisteixen a les sessions clíniques, entre d’altres.