La recerca és una de les àrees d’excel·lència del Cemcat. L’alt nivell de la recerca bàsica i la recerca clínica queda palès en la línia ascendent del nombre d’articles publicats (73 articles durant l'any 2021) i també del factor d’impacte (753,76 el 2021).

El 90% de la recerca del Cemcat té el seu origen en el seguiment clínic de persones amb esclerosi múltiple.

La recerca clínica inclou també assajos clínics per trobar nous fàrmacs. Des de 2017 i fins a la data l’Agència Europea del Medicament (EMA) ha autoritzat la comercialització de fins a sis nous fàrmacs per al tractament de fons de l’esclerosi múltiple i cal destacar que el Cemcat va participar en els assajos clínics de tots aquests fàrmacs.

És objectiu del Cemcat fomentar la recerca a tots els nivells, especialment la recerca orientada a la millora de la prestació de serveis i a com és possible incorporar les innovacions.

La recerca al Cemcat
 

 

Col·laborativa

  • Més de 20 projectes actius nacional i internacionalment.
  • Col·laboració de llarg recorregut i rendiment amb el grup de recerca en Ressonància Magnètica i Neuroradiologia.

 

Amb vocació translacional

Comunicació entre recerca bàsica i recerca clínica per transferir i aplicar els coneixements generats en benefici del pacient. L’objectiu és millorar el diagnòstic i el tractament i conèixer millor la malaltia.
 

Durant més de 20 anys el Cemcat ha recollit de manera sistemàtica l’evolució dels pacients a qui els hi ha estat prescrit un tractament al centre.

Grup de Recerca en Neuroimmunologia Clínica del Vall d’Hebron Institut de Recerca (VHIR)

La recerca al Cemcat s’articula al voltant del Grup de Recerca en Neuroimmunologia Clínica del VHIR, dirigit pel Dr. Xavier Montalban i amb professionals del Cemcat com a investigadors. Els objectius principals del grup són, d’acord amb la missió del Cemcat, millorar la qualitat de vida del pacient amb esclerosi múltiple i obtenir un major coneixement dels mecanismes patogènics per aconseguir desenvolupar tractaments cada cop més efectius.

També són d’interès dins de la recerca del Cemcat les eines terapèutiques en esclerosi múltiple, la susceptibilitat a la malaltia, els marcadors pronòstics i diagnòstics en EM, l’estudi de la resposta al tractament, l’estudi clínic i radiològic de l’esclerosi múltiple primària progressiva o l’epidemiologia en EM.

La recerca clínica al Cemcat inclou:

  • La recerca purament clínica basada en el seguiment observacional de grups de pacients definits per tal d’establir-ne el pronòstic o la resposta al tractament. Això permet una monitorització apropiada dels pacients i fa més rápida la valoració dels resultats d’efectivitat dels nous fàrmacs.
  • El treball específic per tal d’establir la utilitat clínica de tècniques com, fonamentalment, la ressonància magnètica però també per exemple els estudis de tomografia òptica computeritzada
  • Tota la recerca clínica duta a terme en el context d’assajos clínics.

La recerca bàsica inclou models animals i estudis sobre mostres biològiques extretes d’humans. Compren la cerca de biomarcadors (substàncies químiques utilitzades com a indicadors d’un estat biològic) en el diagnòstic de la malaltia o de resposta al tractament. També la cerca de noves dianes i/o abordatges terapèutics.