Els grups de suport per a familiars d’afectats d’esclerosi múltiple es reuneixen mensualment a la seu del centre. La idea és proporcionar un espai per poder compartir informació, experiències i sentiments amb persones que es troben en una situació similar. Un professional de Treball Social del Cemcat condueix aquests grups de suport.

Dos grups de suport actius:

Grup per a pares i mares de pacients:

Reunió el primer dilluns de mes, de 11:00 a 12:30h

Grup per a parelles:

Reunió l’últim dilluns de mes, de 11:00 a 12:30h


Els familiars, que actuen sovint com a cuidadors, es poden trobar desorientats davant de la malaltia i es poden produir canvis de rols. Compartir experiències i saber com altres afronten determinades situacions pot ajudar a crear un entorn més positiu tant per als familiars com per a les persones afectades d’esclerosi múltiple.

Si estàs interessat en assistir a algun d’aquests dos grups, omple aquest formulari.