Curs on-line de 6 mòduls. Cada mòdul conté apartats d'aprenentatge de caràcter teòric seguit d'un qüestionari d'autoavaluació. Al final de cada mòdul es realitza un examen tipus test que permet passar al següent mòdul. Amb finançament addicional, es podrà sol•licitar una rotació de 3 dies al CEMCAT que comprèn activitat clínica, hospital de dia de medicina, neurorehabilitació i recerca clínica.

Objectius

L'objectiu d'aquest curs és dotar a professionals mèdics no especialitzats en l'esclerosi múltiple amb informació i eines útils per a:
- Una detecció precoç de pacients amb sospita d'esclerosi múltiple identificant signes i símptomes que apuntin a un esdeveniment desmielinitzant
- Un coneixement del ventall i característiques dels tractaments de fons i simptomàtics disponibles en l'actualitat
- Maneig dels pacients amb aquesta patologia des del seu diagnòstic al tractament passant pel seu monitoratge clínic

Crèdits

Activitat acreditada pel Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries - Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud amb 2,1 crèdits i registrada amb el número 09/022178-MD.Col·laboració

Aquest curs ha estat possible parcialment gràcies a la col·laboració de Novartis Farmacèutica, S.A.Dates

01/05/2019 - 31/12/2019

Modalitat

Online

Llengua

Castellano

Preu

600 € (Mètode de pagament)

Places

200