Valoració neuropsicològica dels dèficits neurocognitius en pacients amb esclerosi múltiple


Una avaluació neuropsicològica unificada és necessària per tal de poder establir comparacions entre diferents grups de pacients i extreure conclusions. Neuròlegs i neuropsicòlegs de 13 hospitals i de fundacions de pacients de Catalunya es reuneixen cada dos mesos des de juliol de 2012 per posar en comú el seu treball. D’aquesta manera s’ha aconseguit consensuar un protocol per avaluar els dèficits cognitius en pacients amb esclerosi múltiple. També s’ha establert una base de dades comú que inclou variables clíniques i neuropsicològiques.

El grup ha estat incorporat en la secció de Neuropsicologia del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya.

  • Consensuar un protocol per avaluar els dèficits cognitius en pacients amb esclerosi múltiple.
  • Evolucionar en el coneixement dels dèficits cognitius dels pacients amb EM
Investigador principal:

M. Jesús Arévalo

Etiquetes:
Valoració neuropsicològica en EM, Dèficits cognitius en EM