D'esquerra a dreta, Mar Tintoré, René Carvajal i Susana Otero-Romero, autors principals de l'estudi.

Aquesta estratègia protegeix gairebé dos terços dels pacients. A més, permet reduir el temps d’espera entre la vacunació i l’inici del tractament supressor del sistema immunitari.

L’estudi l’han dut a terme René Carvajal, Mar Tintoré i Susana Otero-Romero, investigadors del Cemcat, dirigit per Xavier Montalbán, i de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron.

En els últims anys, l’aprovació i ús de noves teràpies de fons per l’esclerosi múltiple ha suposat una millora molt notable en la modificació de l’evolució de la malaltia i en l’acumulació de discapacitat. Aquests tipus de fàrmacs disminueixen en diversos graus la funció del sistema immunitari. En conseqüència, redueixen els brots i les lesions noves contra el cervell i la medul·la espinal. Al mateix temps, però, augmenten el risc d’infeccions.

“Com a estratègia de prevenció, es recomana vacunar els pacients abans d’administrar-los fàrmacs immunosupressors”, explica el Dr. René Carvajal, neuròleg del Cemcat i investigador del grup de Neuroimmunologia Clínica del Vall d’Hebron Institut de Recerca (VHIR). “Sobretot en el cas d’algunes vacunes, com la de la varicel·la o el xarampió que contenen virus atenuats, que en persones amb el sistema immunitari debilitat pel tractament poden produir la infecció pel virus vacunal”. El protocol habitual consisteix a administrar dues dosis de la vacuna, respectant l’interval de quatre setmanes entre dosi i dosi. A més, després de rebre la segona dosi, els pacients han d’esperar quatre setmanes més per iniciar el tractament, fet que suposa un retard de dos mesos.

La immunització amb una sola dosi podria reduir el temps d’espera, però es desconeixia si aquesta estratègia oferiria prou protecció. Per tal de respondre aquesta pregunta, Carvajal, juntament amb altres investigadors, sota el lideratge de la Dra. Mar Tintoré, neuròloga i cap assistencial del Cemcat, cap clínic del Servei de Neurologia de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron i  i investigadora principal del grup de Neuroimmunologia Clínica del VHIR, i la Dra. Susana Otero-Romero, investigadora del Cemcat, metgessa adjunta del Servei de Medicina Preventiva de l'Hospital Universitari Vall d’Hebron i cap del grup d'Epidemiologia i Salut Pública del VHIR, ha dut a terme un estudi en el qual participen 96 pacients amb esclerosi múltiple. El treball, publicat a la revista Multiple Sclerosis Journal, compara l’efectivitat d’administrar una dosi enfront de la pauta estàndard de dues dosis.

D’acord amb els resultats, el 66,6% dels pacients que varen rebre una única dosi de xarampió o varicel·la presentaven nivells d’anticossos suficients per combatre la infecció. “Dit d’una altra manera, l’administració d’una sola dosi de les vacunes aconsegueix protegir a dos de cada tres pacients”, remarca Otero-Romero. Pel que fa als pacients inclosos al grup estàndard, gairebé tots, el 97,2%, van adquirir bons nivells d’immunització.

En paraules de Tintoré “l’estudi recolza l’estratègia de vacunar els pacients amb una única dosi, sobretot en aquells casos on calgui iniciar un tractament immunosupressor de forma immediata. A més, advoquem també per implementar a la pràctica clínica l’anàlisi dels nivells d’anticossos per tal de confirmar que el nivell de protecció és l’adequat”.

El treball ha comptat amb la col·laboració dels Serveis de Medicina Preventiva i Microbiologia de l'Hospital Universitari Vall d’Hebron. Així mateix, ha estat possible gràcies a la beca clínica atorgada per l’European Comitte for Treatment and Reseach in Multiple Sclerosis (ECTRIMS) i la beca de recerca atorgada per el Vall d’Hebron Institut de Recerca (VHIR) a René Carvajal i al finançament rebut de l’Instituto de Salud Carlos III.

Article de referència

Carvajal R, Tur C, Martínez-Gómez X, Bollo L, Esperalba J, Rodriguez M, Pappolla A, Cobo-Calvo A, Carbonell P, Borras-Bemejo B, Río J, Castilló J, Braga N, Mongay-Ochoa N, Rodrigo-Pendás JÁ, Vidal-Jordana Á, Arrambide G, Rodríguez-Acevedo B, Zabalza A, Midaglia L, Galán I, Comabella M, Sastre-Garriga J, Montalban X, Tintoré M, Otero-Romero S. A single-dose strategy for immunization with live attenuated vaccines is an effective option before treatment initiation in multiple sclerosis patients. Mult Scler. 2023 Sep 20:13524585231200303. doi: 10.1177/13524585231200303.

Share page with AddThis