L’equip d’infermeria del Cemcat ha presentat el seu rol assistencial, docent i de recerca a la 8ª Jornada Catalana d’Infermeria Neurològica de la SEDENE- Sociedad Española de Enfermería Neurológica (30 de març). Aquesta edició de la Jornada, celebrada a l’Hospital Universitari Vall d’Hebron, s’ha centrat en pacients afectats per ictus i per esclerosi múltiple.

Premi al millor pòster
L’equip d’infermeria del Cemcat ha rebut el premi al millor pòster presentat a la Jornada Catalana de la SEDENE per un treball sobre el paper de la infermeria en el maneig de reaccions adverses al tractament endovenós.

Un dels punts destacats pels professionals d’infermeria del Cemcat durant les seves ponències ha estat la complexitat de l’esclerosi múltiple i la necessitat d’un equip multidisciplinari de professionals que atengui les persones afectades de manera integral al llarg de tota la malaltia. Com a complement, els assistents a la Jornada van tenir també l’oportunitat de fer una visita guiada a les instal·lacions del Cemcat.

Destaquem a continuació algunes de les idees i conclusions a la Jornada de Rosalía Horno, infermera clínica del Cemcat i responsable de l’equip d’infermeria, i dels infermers Miguel Ángel Robles, Clara Oriol i Mireia Resina.

 

Rosalía Horno: Visió general del rol d’infermeria al Cemcat

  • “Fem assistència, intervenim en assajos clínics i també fem docència. Treballem per l’adherència als fàrmacs, per fer un seguiment estricte dels efectes secundaris i per mantenir una bona comunicació amb els pacients”.
  • “Les sessions informatives són molt importants en esclerosi múltiple a l’hora de conviure amb la malaltia: afavoreixen l’autonomia i ajuden a resoldre dubtes”.

 

Miguel Ángel Robles: Monitorització del pacient amb EM

  • “És imprescindible definir un protocol d’actuació consensuat per garantir la pràctica clínica d’alta qualitat”.
  • “Els infermers tenen coneixements i habilitats per interpretar resultats de proves complementàries”.

 

Clara Oriol: Rol d’infermeria als assajos clínics

  • “Hem d’eliminar la barrera que existeix entre cura i investigació: la infermera ha de ser referent per als pacients que participen en assaigs clínics”.

 

Mireia Resina: Coordinació i logística d’un assaig Fase I

  • “La logística d’un assaig clínic és molt complexa i implica molts camps. Els professionals hauríem de rebre més informació sobre assaigs clínics durant la nostra formació”.

 

Share page with AddThis