CERCA DE NOVES TERÀPIES PER A L’ESCLEROSI MÚLTIPLE

The New England Journal of Medicine ha publicat els resultats positius del fàrmac Ocrelizumab per al tractament de l’esclerosi múltiple primària progressiva (EMPP). El Dr. Xavier Montalban, cap del Servei de Neuroimmunologia de Vall d’Hebron i director del Cemcat, és el primer autor d’aquest article i dirigeix el Comitè Científic de l’assaig clínic ORATORIO en fase III que ha donat lloc a aquests resultats i en què ha participat el Centre d’Esclerosi Múltiple de Catalunya (Cemcat). La investigació de la teràpia experimental amb Ocrelizumab ja va apuntar resultats positius en fase II, amb també la participació del Cemcat.

“Durant més de 20 anys s’han estudiat sense èxit diferents molècules però ara per primer cop tenim resultats positius amb un fàrmac per tractar l’esclerosi múltiple primària progressiva. És un avenç important que obre la porta a un tractament per a aquests pacients que frena la progressió de la malaltia, un dels grans reptes en esclerosi múltiple”, comenta el Dr. Xavier Montalban, també director del grup de Recerca de Neuroimmunologia del Vall d’Hebron Institut de Recerca (VHIR).

L’assaig clínic ORATORIO, amb 732 pacients, conclou que Ocrevus® (Roche) ha estat capaç de modificar positivament la progressió de la discapacitat provocada per l’esclerosi múltiple primària progressiva. En concret ha demostrat una reducció de fins el 24% de la progressió i s’ha observat un efecte positiu sobre la pèrdua de volum cerebral.

El Centre d’Esclerosi Múltiple de Catalunya (Cemcat) participa en gran part dels assajos clínics internacionals que contribueixen a l’aprovació de fàrmacs utilitzats en el tractament de l’esclerosi múltiple. El Cemcat té actualment 25 assajos clínics en curs. Els estudis inclouen l’estudi de teràpies per a la forma majoritària de la malaltia, l’esclerosi múltiple remitent recurrent , i també per a les formes progressives. Una mitjana de 10 professionals participen en cada assaig clínic, entre els quals s’hi inclouen investigadors, neuròlegs, neuroradiòlegs, infermers i data managers, entre d’altres.

L’esclerosi múltiple pot ser una malaltia greu i progressiva i pot provocar discapacitat. Al Centre d’Esclerosi Múltiple de Catalunya, dins d’un hospital d’alta resolució en el tractament de la complexitat com és l’Hospital Universitari Vall d’Hebron, es dóna al pacient una atenció integral i especialitzada amb una recerca i docència d’alta qualitat.

“Ocrelizumab Versus Placebo in Primary Progressive Multiple Sclerosis” (New England Journal of Medicine, 21 de desembre de 2016)

Share page with AddThis