• L’estudi ha estat liderat pel Dr. Xavier Montalban, director del Centre d’Esclerosi Múltiple de Catalunya (Cemcat), cap del servei de Neurologia/Neuroimmunologia  de Vall d’Hebron i cap del grup de recerca en Neuroimmunologia Clínica del Vall d’Hebron Institut de Recerca (VHIR).
  • Evobrutinib ha demostrat reduccions substancials en ressonància magnètica del nombre de lesions cerebrals de l’esclerosi múltiple durant 48 setmanes
  • És el primer tractament oral que demostra que la inhibició de la molécula BTK (tirosina quinasa de Bruton) té un efecte positiu en l’esclerosi múltiple recurrent bloquejant les cèl·lules que ataquen a la mielina
  • És un fàrmac ben tolerat i que no ha mostrat efectes adversos significatius durant l’estudi

Un assaig clínic en fase II liderat pel Dr. Xavier Montalban, director del Centre d’Esclerosi Múltiple de Catalunya (Cemcat), cap del servei de Neurologia/Neuroimmunologia  de Vall d’Hebron i cap del grup de recerca en Neuroimmunologia Clínica del Vall d’Hebron Institut de Recerca (VHIR), demostra que evobrutinib, el primer fàrmac administrat per via oral inhibidor de la tirosina quinasa de Bruton (BTK), redueix substancialment les lesions cerebrals actives en l’esclerosi múltiple recurrent observades per ressonància magnètica. L’estudi, que s’ha fet públic avui durant la Reunió Anual de l’Acadèmia Americana de Neurologia a Filadelfia (EE.UU.), la més gran de Neurologia a nivell mundial, s’ha dut a terme promogut per la farmacèutica Merck i es publica al New England Journal of Medicine.

“Evobrutinib és el primer inhibidor oral, altament selectiu de tirosina quinasa de Bruton que demostra una prova de concepte clínic en esclerosi múltiple recurrent”, afirma el Dr. Montalban. “És una molt bona possibilitat per totes les persones amb esclerosi múltiple recurrent que podran optar per un tractament oral més”, afegeix.

“Aquesta molècula és especialment interessant des del punt de vista terapèutic perquè té un mecanisme dual que per una banda inhibeix l’activitat dels limfòcits B i per l’altra afecta a l’immunitat innata el que vol dir que no només té un efecte en la inflamació produïda per la malaltia sino que també influeix en la progressió de l’esclerosi múltiple”, destaca el líder de l’estudi.

L’estudi en fase II, multicèntric doble cec i controlat amb placebo va tenir una durada de 52 setmanes. Es va avaluar l’eficàcia i la seguretat d’evobruinitib en pacients d’entre 18 i 65 anys amb esclerosi múltiple recurrent (EMR), la forma de la malaltia que  té un curs amb recaigudes o brots. Els participants es van repartir a l’atzar en diversos grups que rebien dosis diferents del medicament o bé dimetil fumarato o bé placebo. El 85 per cent dels pacients va completar les 52 setmanes que durava l’estudi sencer.

L’objectiu primari de l’estudi era aconseguir la reducció de lesions cerebrals. Per avaluar l’estat de les lesions cerebrals es va fer servir la ressonància magnètica amb un agent de contrast, el gadolini. Els objectius secundaris plantejats eren la disminució de la taxa de recaigudes anualitzada (mitjana de recidives durant un any) a la setmana 48 i la seguretat.

Prèviament (l’octubre de 2018) s’havia anunciat que a la setmana 24 de l’estudi ja s’havia assolit l’objectiu primari, la reducció del nombre de lesions cerebrals en pacients amb EMR en comparació amb placebo. “Amb evobrutinib 75 mg a una dosi diària i 75 mg dues dosis diàries, es va observar una reducció del nombre de lesions a la setmana 12 del tractament. L’estudi actual mostra que aquest efecte reductor de les lesions es manté fins a la setmana 48”, explica el Dr. Montalban. "Sobre la base de la nostra anàlisi inicial a les 24 setmanes, aquestes noves dades demostren encara més el potencial d’evobrutinib per a lesclerosi múltiple recurrent", afegeix.

Amb evobrutinib 75 mg BID (dos cops al dia) el 79 per cent dels pacients van estar lliures de recaigudes al llarg de les 48 setmanes de tractament. Ens sentim molt satisfets que aquests resultats a 48 setmanes recolzin encara més el nostre desenvolupament clínic continu d’evobrutinib i la investigació de la seva eficàcia en pacients amb esclerosi múltiple", comenta. “El fet que la reducció s’observi ja a les 12 setmanes indica que el fàrmac comença a demostrar efectes positius ràpidament. Això és especialment rellevant en el cas dels pacients que tenen brots”.

Respecte als efectes adversos registrats no es van observar infeccions associades al tractament, limfopènia ni cap altra efecte advers que pogués comprometre la seguretat del fàrmac durant les 52 setmanes de tractament. Els efectes adversos més freqüents van ser la nasofaringitis i l’elevació de les transaminases. Aquests esdeveniments es van iniciar dins de les 24 setmanes posteriors al començament del tractament i van desaparèixer quan es va interrompre el tractament, sense conseqüències clíniques dins del període d’estudi de 52 setmanes.

 

 

 

 

 

Share page with AddThis