Aquest mes de maig, membres de l’equip de Rehabilitació del Centre d’Esclerosi Múltiple de Catalunya (Cemcat) han participat, un any més, a la 28ª Conferència anual RIMS (Rehabilitation in Multiple Sclerosis), el principal esdeveniment europeu sobre rehabilitació en Esclerosi Múltiple que reuneix a diferents professionals de la salut: metges neurorehabiltadors i neuròlegs, infermers, neuropsicòlegs, fisioterapeutes, terapeutes ocupacionals, logopedes, treballadors socials, entre d’altres

Enguany, RIMS ha plantejat un programa científic amb el lema “Traduir el coneixement a la pràctica: acceptar la complexitat de la rehabilitació de l’Esclerosi Múltiple” que ha abordat punts innovadors com l’aplicació de tecnologies actuals i de futur en neurorehabilitació i alhora ha refermat la importància de l’enfocament multidisciplinari.

 

Què és RIMS?

La Conferència RIMS (Rehabilitation in Multiple Sclerosis) és el punt de trobada pioner dins l’espai europeu sobre rehabilitació en Esclerosi Múltiple. Va donar el tret de sortida l’any 1995, a Brussel·les, arran de la voluntat d’articular una xarxa europea amb una doble mirada: promoure una praxi adequada de les tècniques de rehabilitació i, en paral·lel, avançar en la investigació de la malaltia basat en un enfocament multidisciplinari i holístic. Tot plegat, per assolir una fita comuna: dotar de i preservar l’autonomia a llarg termini de les persones amb Esclerosi Múltiple, mitjançant tasques basades en l’evidència i el coneixement compartit.

L’Esclerosi Múltiple és una malaltia neurològica que afecta milions de persones arreu del món, i la rehabilitació és una eina essencial pel tractament de la malaltia. És per aquest motiu que l’equip del Cemcat cada any comparteix la seva experiència en els fòrums científics internacionals i fa èmfasi en la importància d’abordar la pràctica clínica des d’un enfocament, a banda de multidisciplinari, personalitzat per aconseguir resultats precisos i òptims.

 

Presència activa de la tecnologia i la robòtica en la rehabilitació aplicada al Cemcat

El Cemcat ha presentat els darrers avenços en la investigació i pràctica clínica dins l’àmbit de la rehabilitació en Esclerosi Múltiple amb diverses sessions orals i pòsters. El Dr. Roger Meza, coordinador assistencial de Neurorehabilitació del Cemcat, ha presentat el pòster “Does robot assisted gait rehabilitation improve fatigue mood and quality of life in patients with multiple sclerosis? A pilot study”, en què ha exposat els resultats preliminars de l’aplicació d’un exoesquelet en la rehabilitació dels pacients amb Esclerosi Múltiple. 

Es tracta d’un estudi que evidencia que l’aplicació de la teràpia mitjançant exoesquelets programables és ben tolerat per les persones incloses en el projecte alhora que no augmenta símptomes com la fatiga, l’angoixa o la depressió. Alhora els resultats obtinguts avalen una millora en el rendiment que cal estudiar en una mostra més àmplia.

 

Rehabilitació virtual: una carta efectiva dins el tauler de joc

Arran de la pandèmia el Cemcat va posar-se a dia en temps rècord i va passar a fer assistència virtual per fer valoracions i aplicar tractaments que no exigien la presència física de les persones. Les persones amb EM i els professionals es van veure immersos en un moment de canvi en què calia incorporar noves estratègies perquè tractament la continuïtat no quedés estroncada.

Precisament, un dels fruits extrets d’aquell escenari d’emergència és el pòster “Blended rehabilitation programs are as effective as face-to-face only programs”, en què Gaizka Loyola, fisioterapeuta del Cemcat, va presentar una anàlisi dels resultats obtinguts de la implementació d’un programa de rehabilitació que conjuga la teràpia presencial amb la virtual. 

Després d’explorar i implementar aquesta nova via de servei, es comprova que els resultats obtinguts son positius i similars a la rehabilitació presencial tradicional. 

Per la seva banda, Helena Llorente, terapeuta ocupacional del Cemcat, va presentar el pòster “Impact of a virtual educational workshop from occupational therapy on fatigue”, en què aborda l’aplicació de metodologies virtuals en el tractament de la fatiga, un símptoma freqüent en l’Esclerosi Múltiple. 

En aquest cas, el Cemcat va presentar les millores obtingudes en els patrons de fatiga, mesurats mitjançant una mostra de pacients del centre.

Després d'una comparativa dels resultats obtinguts entre els usuaris a qui se'ls ha aplicat un tractament presencial i els pacients que han rebut tractament en format virtual, les conclusions obtingudes evidencies que els usuaris a qui s'ha aplicat una rehabilitació en format virtual també han experimentat les mateixes millores significatives dins l'escala simptomatològica de la fatiga. 

Per consegüent, es constata que l’aplicació de metodologies de rehabilitació virtuals poden ser igual de beneficioses i assolir el mateix impacte que els protocols de tractament presencials amb l’objectiu de disminuir la incidència de símptomes de l’Esclerosi Múltiple – com la fatiga – en la vida quotidiana.

 

Representació i lideratge significatiu del Cemcat dins els grups d'interès SIG

Representant del Cemcat, Carme Santoyo, fisioterapeuta, és la coordinadora dels grups d’interès SIG Mobility, en què es comparteixen i discuteixen coneixements per millorar i perfeccionar les pràctiques en la rehabilitació de les persones que viuen amb aquesta malaltia, explorar noves estratègies o enfocaments de tractament, promoure la investigació i posar sobre la taula protocols que millorin la qualitat de vida en salut de les persones que viuen amb la malaltia.

En aquest context, el Cemcat participa activament en aquests grups d’interès focals, coliderant diversos projectes multicèntrics entre els quals destaquen els estudis en què s’aborda quina ha sigut la incidència de la Covid-19 en l’activitat física dels pacients a nivell europeu o l’impacte de les tasques duals en la funcionalitat diària de les persones.

En paral·lel, Carme Santoyo també va ser coordinadora del workshopPsychometric properties of three self-report questionnaires assessing dual-task difficulties in people with múltiple sclerosis: A multicenter study within the RIMS network”, on es va abordar quines són les dificultats que presenten les persones amb Esclerosi Múltiple a l’hora de realitzar dues activitats de forma simultània.

A més, el Cemcat incorpora dues noves membres dins dels grups d’interès SIG: Helena Llorente, terapeuta ocupacional del Cemcat que s’ha afegit al SIG Autonomy i Cristina Ustrell, logopeda al SIG Swallowing (deglució en anglès).

Share page with AddThis